truth-tv

Siaran Ulang Ibadah Raya

Anda dapat menyaksikan siaran ulang Ibadah Hari Minggu di Truth TV dengan mengunjungi truth-network.net/truth-tv/
Tuhan Yesus memberkati.